No image
Abraham De Vries
Lifetime Achievement Literary Award
 Gebore 9 Februarie, 1937 te Ladismith, K. Born February 9, 1937 Ladismith, C.
Behaal in 1959 B.A.Honneurs in Afrikaans en Nederlands, Universiteit van Stellenbosch; 1962: Kandidaats en Doktoraal Litt. et Phil., met Afrikaanse Letterkunde en Taalkunde, Perswetenskap en Nederlandse Taalkunde Gemeentelijke Universiteit, Amsterdam, Nederland; 1986: D. Litt. van Universiteit van Stellenbosch. Received B.A. Hon. from the University of Stellenbosch in 1959;
Candidates and Doctoral in Afrikaans Linguistics and Literature, Press Science and Dutch Linguistics from University of Amsterdam in 1962; and in 1986 D.Litt. from the University of Stellenbosch.
Ondervinding/ Experience: I963-’65 Kunsredakteur van Die Vaderland in Johannesburg/ Art editor of Die Vaderland in Johannebsurg;
I969-‘7O: Lektor/ lecturer aan die Universiteit van Natal, Pietermaritzburg. I97O-’84 Senior lektor/ senior lecturer, Universiteit van Natal, Durban. I984 – 1997: Hoof van die Departement Tale en Kommunikasie, Technikon Skiereiland / HOD of Languages and Communication of Technikon Peninsula; 1997-hede/ present: professor extraordinaire aan die Universiteit van Wes-Kaapland/ appointed and made professor extraordinaire, University of Western Cape;
Gee op uitnodiging lesings aan/ Guest lecturer at the universities of die Universiteite van Amsterdam en Nijmegen (Nederland), Oslo ( Noorweë), Wroclav (Pole) en Leipzig ( Duitsland).Skrywer van 18 bundels kortverhale, ‘n roman, drie reisverhale, drie speurverhale en televisie-reekse sonder tal / Author of 20 collections of short stories, a novel, three detective novels, a collection of poetry and many texts for TV documentaries. Translated into Afrikaans: Kazantzakis (Zorba), Gijsen (Jojakim van Babilon) en Van Dis ( Palmwyn). In 1998 het Etienne van Heerden, Etienne met sy Postmodernisme in die kortverhale van Abraham H de Vries gepromoveer oor sy werk. In 1998
Etienne van Heerden receved his doctors degree on Postmodernisme in die kortverhale van Abraham H. de Vries.
Pryse ontvang/Literary prizes received: : Die Nederlandse Reina Prinsen-Geerlig prys; Eugéne Marais prys; Die Perskorprys, eersteprys in die De Kat-Potpourri-wedstryd, televisiereeks “Die Klein Karoo”, waarvoor hy die tekste geskryf het, is bekroon met ‘n TV Artes. 2004: RAU-prys vir skeppende kunswerk. Die volgende boeke is aan my opgedra / The following books were dedicated to me:
Aucamp, Hennie, Kort voor lank.
De Klerk, W.A., As die reier noord vlieg.
Paton, Alan., Ah, but your land is beautiful.

2y