Category        : Nadine Gordimer Short story Award

Author            :           Abraham H de Vries

Title                :           Maar wie snoei die rose in die nag?

Language       :           Afrikaans

Abraham H de Vries

Abraham H De Vries has written many short stories, novels, biographies, poetry, travel books, scientific books, articles and has translated many books. his works include:

Hoog teen die Heuningkrans; Culemborg, Kaapstad, I956.

Verlore Erwe; Culemborg, Kaapstad I957.

Vetkers en Neonlig, H.A.U.M., Kaapstad, I96I.

Dubbeldoor, Tafelberg-uitgewers, Kaapstad, 1964

Vliegoog, Tafelberg-uitgewers, Kaapstad, I965.

Dorp in die Klein Karoo,Afrikaanse Pers Beperk, Johannesburg, 1966.

Twee maal om die son, Tafelberg-uitgewers, Kaapstad, I968.

Volmoed se Gasie, Human en Rousseau, Kaapstad, I972.

Briekwa, Perskor, Johannesburg, I973.

Bliksoldate bloei nie, Human en Rousseau, Kaapstad, I975.

Die Klein Karoo, Tafelberg-uitgewers, Kaapstad, I977.

Uur van die Idiote, Human en Rousseau, Kaapstad, I980

Soms op ‘n reis, Human en Rousseau, Kaapstad, I987.

Nag van die clown, Human en Rousseau, Kaapstad, I989.

‘n Plaaswinkel naby Oral, H & R, Kaapstad, I994

Skaduwees tussen skaduwees, H & R, Kaapstad, 1997

Op die wye oop Karoo, H & R Kaapstad 2002

Tot verhaal kom, H & R Kaapstad 2003

Uit ‘n koel voorhuis, Protea, Pretoria, 2007

Verbeel jou dis somer, H & R , Kaapstad 2009

Die behoue huis, H&R, Kaapstad 2012

Wie snoei die rose in die nag? H & R, Kaapstad 2013

 

  1. GEDIGTE/POEMS

Proegoed, H.A.U.M., Kaapstad, I959.

 

  1. NOVELLE/NOVEL

Kruispad, Tafelberg-uitgewers, Kaapstad, I966.

 

  1. REISBESKRYWINGS/ BOOKS OF TRAVEL

Die Rustelose Sjalom, Human en Rousseau, Kaapstad, I965.

Afspraak met Eergister, Tafelberg-uitgewers, Kaapstad, I966.

Joernaal uit ‘n Gragtehuis, Tafelberg-uitgewers, Kaapstad, I968.

 

5.VERTALINGS /TRANSLATIONS

Zorba die Griek (Nikos Kazantzakis), Afrikaanse Pers, Johannesburg.

Jojakim van Babilon (Marnix Gijsen), Afrikaanse Pers, Johannesburg.

Die Vonnis ( Somerset Maugham), Afrikaanse Pers, Johannesburg.

Die Blinde uil (Sadegh Hedayat), APB, Johannesburg.

Palmwyn (Adriaan van Dis), Human en Rousseau, Kaapstad.

 

6 BLOEMLESINGS / ANTHOLOGIES

Kort Keur (samesteller), Human en Rousseau, Kaapstad, I977;

Tweede uitgawe I978; derde uitgawe I986; vierde hersiene en uitgebreide uitgawe, I988.

Die Afrikaanse Kortverhaalboek (samesteller), Human en Rousseau, Kaapstad, 1978; tweede bygewerkte uitgawe I980; sewende hersiene enn bygewerkte uitgawe, 2013.

Eeu (samesteller), Human en Rousseau en Tafelberg, Kaapstad 1996.

Steekbaard (samesteller), Klipbok-uitgewers, Kaapstad, 1989.

Op die wyse van die taal (mede-redakteur), Vlaeberg, Kaapstad, I989.

Uit die kontreie vandaan, (samesteller), Human en Rousseau, 2000.

Kortverhale in verskillende tydskrifte en bloemlesings Televisietekste

B WETENSKAPLIK / SCIENTIFIC PUBLICATIONS

1.BOEKE /BOOKS

Kortom, Human en Rousseau, Kaapstad, I983.

Ingrid Jonker: Versamelde Werk, Perskor, Johannesburg, I983

Kortom II, Human en Rousseau, Kaapstad I989.

Kort Vertel, Suid-Afrikaanse Instituut, Amsterdam, Nederland, 1998

2 ARTIKELS IN BOEKE EN TYDSKRIFTE /ARTICLES IN BOOKS AND MAGAZINES (streng gekeur; geen resensies ingesluit):

“Debunking?”, Standpunte, nr. 79

“Gebet en ferhaal”, in G.S. Nienaber – ‘n huldeblyk, Publikasiekomitee, U.W.K., I983.

“Die streng sensuur van anti-rassisme” in Skrywer en Gemeenskap, HAUM-Literêr, I985.

“Die kortverhale van P.J. Haasbroek” in Nagvlug, Human en Rousseau, Kaapstad, 1988

“Dias en Dias: I488, I952 en I988″ in Tydskrif vir Letterkunde, Februarie I988

Die kokke op die Titanic”, SAVTO Tydskrif vir Taalonderrig, Desember 1994

“Hennie Aucamp as laat-romantikus”, in Stilet, Julie 1999.

Profiel van P.J. Haasbroek in Perspektief en Profiel, HAUM, 1999

3 KOERANTE, RADIO EN TELEVISIE / NEWSPAPERS, RADIO AND TV

Diepte-artikels, hoofartikels en boekresensies vir Die Burger, Rapport en ander koerante (te veel om op te noem);

Joernaalinsetsels vir televisie oor onder andere:

Pieter W. Grobbelaar; Francois Krige; die Van Gogh-stoele van Zuurbraak; die Hugenote-kruis; Jan Visser se kerkvensters en Die Afrikaanse skrywer en die Kerk.

Tekste en regie van Videoportrette van Hendrik Januarie (I989)en Adam Small (I991).

Teks, regie en vervaardiging van Afrikaans en Nederlands na Apartheid. (I992)

4 BIOGRAFIES /BIOGRAPHICAL

Sestigers in Woord en beeld: Abraham H. de Vries, met kritiese waardering

deur Merwe Scholtz, Perskor, Kaapstad, 1988.

Die storie van ‘n storieverteller; radioportret deur Nic Swanepoel.